Strona Główna

Golczewo było miastem i siedzibą biskupów kamieńskich. Kościół parafialny stanął na wzgórzu w płn. – wsch. części miasta, przy historycznym trakcie komunikacyjnym, łączącym to wyniesienie z wzgórzem zamkowym z basztą i z grodziskiem (dziś ulica Zwycięstwa). Wzniesiony został z kamienia polnego przed XV wiekiem. Był wówczas budowlą jednonawową, z gotyckim portalem w fasadzie zachodniej. Kościół był wielokrotnie przebudowywany. Dokumenty kościelne z 1627 r. wspominają o istnieniu wieży. W 1805 r. kościół powiększono w kierunku południowym, przedłużając ściany wschodnią i zachodnią o 8 m. Uzyskał wtedy wymiary 18,9 m (długość ściany północnej) x 17,85 m (ściana wschodnia). Kościół nie ma rzutu idealnego prostokąta, ściana południowa w wyniku przebudowy jest nieco ukośna. Nową, ceglaną wieżę wysokości 35 m wybudowano w 1882 r. Kościół przykrywa wysoki dach dwuspadowy. Trwa remont kapitalny.


Wnętrze kościoła jest jednonawowe, nakryte belkowanym stropem z kolebą po środku. Podparty jest on dwoma rzędami drewnianych kolumn. Wzdłuż ściany zachodniej umieszczona jest empora organowa z instrumentem (boczne empory zostały po wojnie rozebrane). Z dawnego wyposażenia zachowały się elementy ołtarza ambonowego (manieryzm, barok), umieszczone w ołtarzu zbudowanym na jego miejscu. W wyposażeniu miedziana chrzcielnica z 1886 r.
W głównym ołtarzu znajduje się wizerunek patrona kościoła – św. Andrzeja Boboli, zawiera też odsłaniany obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy i Jezusa Miłosiernego.


Kościół poświęcił 16 października 1945 r. ks. Henryk Kulikowski TChr, ówczesny wikariusz w Kamieniu Pomorskim. Parafię erygowano 1 czerwca 1951 r. Administrowali nią księża: ks. Piotr Kowalówka TChr (1947-1954), ks. Antoni Rauer TChr (1954 -1968), ks. Henryk Cudak (1968 -1980), ks. Wacław Kiersnowski (1980 -1994), ks. Alfons Nuernberg (1994 -2003). ks. Wojciech Musiałek (2003-2013). Od 2013 roku proboszczem jest ks.Jacek Fabiszak.

Parafia posiada kościoły filialne. Najstarszym (pod wezwaniem M.B.Królowej) jest kościół z XVI w. w Uniborzu (zachowała się więźba dachowa) z neogotyckimi ścianami z XIX w. W Gadomiu (pod wezwaniem św.Wojciecha) wybudowano kościół w 1997 r. W Samlinie szachulcowy kościół rozebrano w 1957 r., mieszkańcy zorganizowali się w Komitecie Odbudowy Kościoła, prace na dawnych fundamentach ruszyły w 1998 r., jest pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego.