KANCELARIA PARAFIALNA

KANCELARIA PARAFIALNA

Czynna:

 

w poniedziałki i środy

        od 1600 do 1700.

 

w razie ważnej potrzeby

również po każdej Mszy św.

 

w przypadku pogrzebu

zawsze w ciągu dnia

zgodnie z zaleceniami ks.Arcybiskupa

termin pogrzebu należy uzgodnić

z parafią przed innymi ustaleniami

 

§  NAJCZĘSTSZE PYTANIA:

Kto może być ojcem chrzestnym/matką chrzestną?

Zgodnie z chrześcijańską tradycją, przyjmujący chrzest powinien mieć, jeśli to możliwe, chrzestnego. Jego zadaniem jest, w wypadku chrztu osoby dorosłej, towarzyszenie w dochodzeniu do wiary i poznawaniu życia chrześcijańskiego; a w przypadku chrztu dziecka ma on wraz z rodzicami przedstawić dziecko do chrztu i pomagać w jego wychowaniu religijnym, tak, by prowadziło życie prawdziwie chrześcijańskie.

Chrzestnym nie może więc być każdy. Więcej, Kościół stawia osobom, które maja być chrzestnymi bardzo konkretne wymagania. Chrzestnym może być ten, kto:

1. został wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców /opiekunów/;

2. jest katolikiem;

3. ma wymagane kwalifikacje i chce pełnić to zadanie;

4. jest wystarczająco dojrzały do pełnienia tego zadania, to znaczy ukończył szesnaście lat;

5. przyjął trzy sakramenty wtajemniczenia: chrzest, bierzmowanie i Eucharystię;

6. prowadzi życie zgodne z wiarą i zadaniami jakie ma pełnić;

7. prawo nie zabrania mu pełnienia zadań chrzestnego (tzn. jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej);

8. nie jest ojcem ani matką osoby przyjmującej chrzest.

Obok chrzestnego katolika można również wybrać osobę ochrzczoną nie będącą katolikiem (np. prawosławnego) na świadka chrztu.

Zgodnie z tymi normami pomyłką jest wybór na chrzestnego osoby niepraktykującej, czy żyjącej w związku cywilnym lub konkubinacie (bez ślubu „kościelnego”), albo osoby jawnie występującej przeciwko prawdom wiary i moralności. Musi przecież, wraz z rodzicami dziecka, wyznać wiarę, w której dziecko ma być ochrzczone, i wyrzec się wszelkiego zła!

Chrzestnym ma być osoba, która żyje życiem prawdziwie chrześcijańskim: wierząca, praktykująca, najlepiej uczestnicząca czynnie w życiu wspólnoty parafialnej.

Zadaniem chrzestnego jest bowiem nie tyle „rozpieszczanie” dziecka prezentami ile wspomaganie rozwoju jego wiary. A zatem kryterium wyboru nie może być w żadnym wypadku stan posiadania majątkowego.

Powinna być to osoba bliska rodzinie dziecka, mająca z nią częste kontakty (czy może dbać o wiarę dziecka chrzestny, który widuje chrześniaka raz czy dwa razy w roku?). Chrzestny powinien również cieszyć się autorytetem, tak, by w razie potrzeby, mógł zwrócić uwagę dziecku i jego rodzicom na błędy czy braki wychowania.

To dlatego, gdy chrzestny nie jest osobiście znany proboszczowi, wymagane jest zaświadczenie z parafii zamieszkania, że jest osobą wierzącą i praktykującą.

WSZYSTKIE TE NORMY OKREŚLA KODEKS PRAWA KANONICZNEGO KAN. 872, 874.