KONFRATERNIA HONOROWEJ STRAŻY NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

KONFRATERNIA HONOROWEJ STRAŻY NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

    

      Rozpoczęliśmy zapisy do Konfraterni Honorowej Straży Najświętszego Sakramentu – członkowie będą pełnić dyżury w pierwsze piątki miesiąca przed wystawionym cały dzień (od godz. 700) Najświętszym Sakramentem, aby całodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu mogła być przy otwartych kratach; jednocześnie umożliwi to uroczystszą modlitwę w Godzinie Miłosierdzia. Członkiem może być każdy, dzieci oraz młodzież za wiedzą i zgodą rodziców. Zobowiązanie godzinowe nie jest stałe, będzie można modyfikować. Spotkania organizacyjne w czwartek przed I piątkiem miesiąca po Mszy św.