MINISTRANCI

 

Tradycja ministrancka w naszej parafii sięga do lat powojennych. Od roku 1946 w parafii zawiązała się grupa 20 chłopców usługujących do Mszy świętej. Pierwszy kapłan w naszej miejscowości Ks. Henryk Kulikowski uczynił z ministrantów również członkami Krucjaty Eucharystycznej. Sam był wielkim czcicielem Najświętszego Sakramentu. Na przestrzeni lat zmieniała się liczba i gorliwość ministrancka.

Obecnie szeregi Liturgicznej Służby Ołtarza zasilane są przez 28 chłopców w miarę swoich możliwości, pomagających kapłanom w wypełnianiu ich powinności.

Wszystkich chętnych chłopców, którzy chcą służyć Panu Jezusowi przy ołtarzu zapraszamy do wspólnego kroczenia za Chrystusem! Wystarczy zgłosić się do któregoś z księży z naszej parafii. Do tej służby przyjmowani są chłopcy po I Komunii świętej, aż po dorosłych mężczyzn.

ZAPRASZAMY!