Ogłoszenia Duszpasterskie

29 XI A.D.2020

I adwentu

w liturgii:

poniedziałek: św.Andrzeja

czwartek: św. Franciszka Ksawerego

obchodzącym w tym tygodniu imieniny lub jubileusze najserdeczniejsze życzenia Bożego błogosławieństwa

OBOWIĄZUJE OGRANICZENIE ILOŚCI OSÓB UCZESTNICZACYCH WE MSZY ŚW.

1 osoba na każde 15 m2 powierzchni świątyni z zachowaniem dystansu 1,5 m: Golczewo ok.360m2 (z chórem) = 24 osoby;

Gadom ok.50m2 = 3 osoby; Unibórz ok.130m2 = 9 osób; Samlino ok.150m2 = 10 osób;

ze względu na przedłużenie ograniczenie ilości osób uczestniczących w liturgii do 27 grudnia nadal będzie czasowo dodatkowa Msza św. o godz.10.00

prosimy o oddanie pierwszeństwa obecności tym, którzy zamówili sprawowaną intencję

* opłatki będą rozprowadzane tradycyjnie: przedstawiciele Parafii będą starali się dotrzeć do domów z zachowaniem ostrożności sanitarnej, będzie też możliwość wzięcia opłatków w kościele przy świecach Wigilijnej Pomocy – ofiary będą przeznaczone na na spłatę należności za organy; w tym roku nie będzie klasycznych rekolekcji i ograniczona jest nasza możliwość uczestniczenia w roratach – polecam Kalendarz Adwentowy CARITAS dla dzieci

* w dzisiejszym numerze NIEDZIELI płyta z 33-dniowymi rekolekcjami

* w czwartek po Mszy św. spotkanie Konfraterni Honorowej Straży Najświętszego Sakramentu

* w piątek I-wszy piątek miesiąca, adoracja Najświętszego Sakramentu od godz.7.00 do Mszy św.; o godz.15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia; spowiedź od 15.00 do 16.00

* w piątek (ks.proboszcz) i w sobotę (ks.wikary) odwiedzimy chorych z posługą sakramentalną

* w sobotę na Mszy św. o godz.17.00 zmiana Tajemnic Żywego Różańca

* społeczny komitet wsparcia remontu naszej świątyni zbiera ofiary w pierwszą i drugą niedzielę miesiąca;w ostatnim czasie pokryto faktury na sumę 4 366,04 - na koncie jest obecnie 6 345,23

* Parafialny Zespół CARITAS ; przygotowuje projekt „Dobre wsparcie – system lokalnych usług społecznych”, skierowany do osób niesamodzielnych, zależnych od innych (osoby starsze, niepełnosprawne, wymagające pomocy w czynnościach dnia codziennego) o niskim dochodzie.

Zawiera: sąsiedzkie usługi opiekuńcze, likwidowanie barier architektonicznych w miejscach zamieszkania, przewóz osoby niesamodzielnej lub personelu sprawującego opiekę, korzystanie z wypożyczalni sprzętu wspomagającego, poradnictwo psychologiczne i prawne, szkolenia dla opiekunów faktycznych, opiekę wytchnieniową (na czas wyjazdu służbowego opiekuna, remontu itp.), wsparcie faktycznych opiekunów osób niesamodzielnych (szkolenia, doradztwo, pomoc psychologiczna, grupy samopomocowe). Prosimy o zgłoszenia do ks.Proboszcza lub w ramach punktu konsultacyjnego na plebanii codziennie oprócz niedziel w godz.10.00-13.00 zapotrzebowania na pomoc lub chęć pomocy (również odpłatnie); szczególnie prosimy o kontakt już wspomagających potrzebujących pomocy sąsiadów czy znajomych.

dziękuję:

* za piękny wieniec adwentowy pani Monice Krukowskiej

* za sprzątanie liści wokół kościoła Ryszardowi Piątkowi i młodzieży z ks.Robertem

* za zaangażowanie w liturgię, wszelką pomoc, i ofiary, dzięki którym możemy prowadzić inwestycje i funkcjonować, składam serdeczne „Bóg zapłać”

ks.Jacek Fabiszak

proboszcz