Ogłoszenia Duszpasterskie

20 V A.D.2018

Zesłanie Ducha św.

w liturgii:

dziś:Zesłanie Ducha św.

poniedziałek: NMP Matki Kościoła

czwartek: Jezusa Chrystusa Najwyższego Kapłana

sobota: św.Filipa Nereusza

najbliższa niedziela: Trójcy św.

obchodzącym w tym tygodniu imieniny lub jubileusze najserdeczniejsze życzenia Bożego błogosławieństwa

* Msze św. w kościele parafialnym w soboty o godz. 1800 są już Mszą św. niedzielną (wigilia)

* nabożeństwa majowe w tygodniu po Mszy św. o godz. 1800, w niedziele o godz. 1630;

* w związku z wejściem w życie unijnych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych wszelkie zaświadczenia wydawane będą jedynie osobie której dotyczy dokument (nieletnim opiekunowi prawnemu) po okazaniu dowodu osobistego lub na podstawie pisemnego upoważnienia

* społeczny komitet wsparcia remontu naszej świątyni zaprasza do udziału w festynie z którego dochód również wesprze planowane prace – będzie on po procesji Bożego Ciała – zapraszamy z propozycjami i inicjatywami (również poprzez przekazanie przedmiotów na aukcję i inne zabawy – również drobiazgi, jak maskotki, książki etc.) do członków komitetu

* cała opłata na pielgrzymkę do Ziemi Świętej u ks.proboszcza do końca maja (z paszportem)

* w tym roku procesja Bożego Ciała odbędzie się ulicami: Jedności Narodowej, Witosa i Papieża Jana Pawła II; 1.ołtarz przy kwiaciarni - prosimy o przygotowanie mieszkańców Kłębów 2.ołtarz na parkingu „dworca autobusowego” - prosimy o przygotowanie mieszkańców ul.Witosa, 3.ołtarz przy Markecie „Polo” - prosimy o przygotowanie mieszkańców os.Robotniczego i ulic sąsiednich 4.ołtarz przy ul.Papieża Jana Pawła II - prosimy o przygotowanie mieszkańców z tej ulicy

dziękuję:

* za zasadzenie rododendronów wokół kościoła parafialnego – państwu Szychulskim, panom Jackowi Kuleszy, Pawłowi Woźniakowi, Piotrowi Hołubowi, rodzicom dzieci które przystąpiły do I-wszej Komunii św., wszystkim, którzy wzięli udział w sadzeniu; opieki nad rododendronami podjęła się pani Helena Chlebowska, proszę o pomoc w tym dziele

* za przygotowanie uroczystości bierzmowania i I-wszej Komunii św. ks.Robertowi, Pani Katechetce, pani Zenobii, organistkom, służbie liturgicznej oraz wszystkim zaangażowanym

* za przygotowanie przyjęcia i pomoc na plebanii

* za przygotowanie uroczystości odpustowych

* za zaangażowanie w liturgię, zadbanie o świątynie, wszelką pomoc, i ofiary, dzięki którym możemy prowadzić inwestycje i funkcjonować, składam serdeczne„Bóg zapłać”

ks. Jacek Fabiszak

proboszcz