Ogłoszenia Duszpasterskie

DEKRET

o udzieleniu dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedziele i święta w miejscu i czasie obowiązywania czerwonej strefy epidemicznej

Biorąc pod uwagę trwający stan epidemii w naszej Ojczyźnie oraz fakt ogłoszenia w całym kraju czerwonej strefy epidemicznej i związanych z nią dodatkowych rygorów sanitarnych wprowadzonych przez władze państwowe, na podstawie kan. 87 §1, w związku z kan. 1245 i 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego, do czasu ustania powyższych obostrzeń: 1. Wszystkich duszpasterzy proszę o zachowanie zwyczajnego programu duszpasterskiego w odniesieniu do liturgii Mszy świętej i posług sakramentalnych, można natomiast zmniejszać liczbę spotkań konsultacyjno-organizacyjnych w grupach wiernych. Większy akcent należy kłaść na indywidualne oraz rodzinne przygotowanie do sakramentów świętych. Szczególnej trosce polecam sakrament pokuty i pojednania. 2. Udzielam dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedziele i święta dla wszystkich wiernych Archidiecezji oraz przebywających na jej terenie, którzy zostali objęci kwarantanną, nadzorem epidemicznym lub w rzeczywistej obawie o własne bezpieczeństwo odczuwają zagrożenie zdrowia swojego oraz najbliższych, z dodaniem jednak obowiązku pobożnego przeżycia Liturgii niedzielnej, transmitowanej regularnie poprzez telewizję, radio lub Internet. Po przeżytej w domu Liturgii, proszę ponadto o modlitwę w intencjach chorych, personelu medycznego, służb państwowych i wolontariuszy pomagających w walce z epidemią oraz o ustanie pandemii. 3. Wszystkich wiernych usilnie zachęcam do trwania w modlitwie osobistej i rodzinnej w duchu przebłagania Boga za grzechy naszego pokolenia, do prośby o błogosławieństwo dla Kościoła i Ojczyzny oraz do życia w stanie łaski uświęcającej. Całą wspólnotę Ludu Bożego nad Odrą i Bałtykiem ogarniam modlitwą w tym szczególnym czasie i udzielam błogosławieństwa

/-/ +Andrzej Dzięga

Arcybiskup Metropolita

Szczecińsko-Kamieński

środa: śś.Szymona i Judy Tadeusza

najbliższa niedziela:

WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

Msze św.(z krótkim kazaniem i poświęceniem zniczy i kwiatów):

Golczewo 8.00 17.00

                 na cmentarzu z procesją o godz.13.00

Samlino 8.00

Gadom 9.00

Unibórz 9.00

 

Nawiedzając z modlitwą kościół lub cmentarz wyjątkowo w dowolne dni listopada możemy pod zwykłymi warunkami uzyskać raz dziennie odpust zupełny,(całkowite darowanie kar dla dusz w czyśćcu cierpiących) wypełniając warunki: 1. Wzbudzić intencję jego otrzymania. 2. Być w stanie łaski uświęcającej. 3. Wyzbyć się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu. 4. Przyjąć w tym dniu Komunię Świętą. 5. Modlitwa: “Ojcze nasz”, “Wierzę w Boga” oraz w intencjach papieża

Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, będą mogli uzyskać odpust zupełny, jeśli tylko łącząc się duchowo mając intencję kiedy to tylko będzie możliwe spełnić trzy zwyczajne warunki (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna
i modlitwa w intencjach Ojca Świętego), odmówią pobożnie modlitwy za zmarłych przed obrazem Pana Jezusa lub Najświętszej Maryi Panny lub jeśli wypełnią uczynki miłosierdzia poprzez ofiarowanie Bogu cierpień i niedogodności swego życia.

obchodzącym w tym tygodniu imieniny lub jubileusze najserdeczniejsze życzenia Bożego błogosławieństwa

OBOWIĄZUJE OGRANICZENIE ILOŚCI OSÓB UCZESTNICZACYCH WE MSZY ŚW.

1 osoba na każde 7 m2 powierzchni świątyni z zachowaniem 1,5 m dystansu; dla nas to znaczy:

Golczewo ok.360m2 (z chórem) = 52 osoby

Gadom ok.50m2 = 7 osób

Unibórz ok.130m2 = 19 osób

Samlino ok.150m2 = 21 osób

* zbliża się czas wspominek – w związku z tym, że część z nas z powodu zagrożenia koronawirusami chce ograniczać codzienną aktywność, wypominki będziemy umawiać na konkretny dzień - kartki z datą kiedy będą użyte w modlitwie za zmarłych proszę odbierać w zakrystii, tam też prosimy wypominki (wypisane na pobranych kartkach z wyznaczoną datą) składać. Ofiary z wspominek będą przeznaczone na spłatę należności za organy.

* dziś Parafialny Zespół CARITAS prowadzi zbiórkę na terapię genową 4-ro miesięcznej Ani Orłowskiej – szczegóły na stronie wnwp.nowogard.eu

komunikaty Kurii Metropolitalnej

* Ks.Arcybiskup udzielił dyspensy (do czasu zakończenia wprowadzonych ograniczeń) od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i święta dla wszystkich, którzy zostali objęci kwarantanną, nadzorem epidemicznym lub w rzeczywistej obawie o własne bezpieczeństwo odczuwają zagrożenie zdrowia swojego oraz najbliższych, z obowiązkiem pobożnego przeżycia Liturgii niedzielnej, transmitowanej przez telewizję, radio lub internet, prosząc o modlitwę w intencjach chorych, personelu medycznego, służb państwowych i wolontariuszy pomagających w walce z epidemią oraz o ustanie pandemii. (cały dekret w gablocie kościoła)

dziękuję:

* za ofiary na misje – złożyliśmy 463,60 zł

* za wszelką pomoc przy pracach związanych z malowaniem pokrycia dachu świątyni w Samlinie

* za zaangażowanie w liturgię, za zadbanie o świątynie, wszelką pomoc, i ofiary, dzięki którym możemy prowadzić inwestycje i funkcjonować, składam serdeczne „Bóg zapłać”

ks.Jacek Fabiszak

proboszcz